Zmiana planów w zakresie przebudowy

W pierwotnym założeniu podczas przebudowy mieliśmy zostawić istniejące ściany na dole oraz strop. Istniejący ganek miał być zburzony i dobudowany „nowy” większy. Dobudowana część na górze istniejącego budynku miała zostać zburzona i całe poddasze wymurowane od nowa. Przy końcowej fazie prac nad projektem konstruktor uznał, że jednak należałoby zrzucić istniejący strop i położyć nowy.  Zmartwiło nas to, bo właściwie cały projekt dopasowywany był do istniejącego stropu i wszystkie ściany na dole miały być zachowane właśnie ze względu na niego. Wiedząc na początku, że strop będzie zrzucany można było wymyślić inny rozkład pomieszczeń na parterze, bez dopasowywania się do istniejących ścian. Trudno, szkoda nam czasu na tworzenie nowego projektu i przechodzenie tej drogi od nowa. Jedziemy z tym projektem mimo to.

Dokumenty jakie trzeba było złożyć do Wydziału Architektury starostwa to:

– 4 egzemplarze projektu budowlanego,

– wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

– oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

( opłat brak)

Do samego projektu, oprócz rzeczy które opracowywał architekt z konstruktorem musieliśmy załączyć:

– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do pobrania w gminie),

-umowa z dostawcą energii elektrycznej (na naszej działce prąd i woda już były), umowy z wodociągami nie daliśmy bo nie mieliśmy – urząd się nie upomniał

Na wydanie pozwolenia urząd ma 60 dni + dwa tygodnie na uprawomocnienie się decyzji.

Pozostaje tylko czekać.

A.